Suhted stakeholderitega & Usaldus

Kui tähtis on võita oma  stakeholderite ja sidusrühmade usaldus? Ise küsin, ise vastan –VÄGA TÄHTIS!

Jahansoozi artiklist võis välja lugeda, et organisatsioon peab  hoidma avalikkusega nn. sooje suhteid, et oma töö ja tegemistega võita avalikkuse usaldus, mis aitab ka kriisiolukordadest kiiresti välja tulla.

Ei tohi unustada sakeholdereid, kes samuti nõuavad häid suhteid. Suurt rolli mängib usaldus, mis asub organisatsiooni ja stakeholderite vahel, sest just tänu neile kujundatakse ettevõtte maine. Olla nn. heas nimekirjas, tagab meedia hea vastukaja, kommunikatsiooni toimimise ja miks ka mitte- investeeringute heldekäelisuse.

Kui palju olen kasutanud sõna usaldus? Palju, sest suhted rajatakse usaldusel.

Toimiv suhe põhineb usaldusel, pühendumusel, rahulolul, vastastikusel kontrollil ja dioloogil. Kui see omaduste jada puudub, võib kahpoolne hea suhe lihtsalt laguneda.

Artiklis toodi välja hea näide SPOG´i kohta, kes pidas kasu teenimist palju tähtsamaks, kui hoida häid suhteid oma kogukonnaga. Üks asi viis teiseni ning kriis oligi käes.
Kogukonna liikmete rahulolematusest vaadati mööda ning nende kaebusi ei peetud millekski. Mis siis aga juhtus? Tuli farmer….põmm….ja nägemist õlifirma president.
Eks igaüks teeb siit juba omad järeldused.

Pärast kriisi pingutas SPOG nii et higi väljas, et et taas oma kogukonna silmis heasse nimekirja pääseda. Tänu SPOG´i enda järjekindlusele ning kodanike kaasamisele koostöösse ja arenguprotsessi, hakkas kogkonna usaldus nende vastu järk järgult taasutma.

SPOG sai mis tahtis, taas saavutati kogukonna usaldusväärsus.

THE END!

Kuid olgem ausad, see kõik oleks võinud olemata olla, kui inimeste väärtushinnangud oleksid olnud omal kohal.

Advertisements