About kadrijarve

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying. M. Jordan

Paar mõtet õppejõududele

Kaua sa ikka jõuad lugeda kodutööde blogisid, mis sisult, ütleme ausalt, on äärmiselt sarnased, kui isegi mitte üks ühele, sest algmaterjal, millele tuginedes oma postitused lõime, oli meil kõigil sama.
Kuid ei vaidle vastu, alati leidub erandeid. Ja leiduski.

Seetõttu ongi mul äärmiselt hea meel, et suhteliselt varakult hakkas teatud grupp kaasüliõpilasi, lisaks kodutöödel ka muud huvitavat oma postitustesse lisama- videod, lingid erinevatele lehtedele, toodi välja omi mõtteid nn. ´´lisalugemisest´´jne.

Minu silmis tõusid esiotsi just need blogid, kust leidsin ka peale kodutööde muud huvitavat. Lisalugemine annab blogile väärtust juurde- muudab selle huvitavaks ja kutsub seda lugema ning kommentaare jagama.

Kahju on ainult sellest, et arutelude võimaluse tekkimisest jäi vajaka. Inimesed oleksid võinud julgemalt oma kaaslaste blogisid kommenteerida ja neile tagasisidet anda.
Nagu kursakaaslane Mädleen oma blogis kirjutab, et raske on millegi üle diskuteerida, kui kõik kirjutavad sama juttu. Seega nõustutakse üksteisega ning arutlusmoment jääbki ära.

Samas võib siin kõrvutada teise kursakaaslase Saskia head ideed, et ehk tuleks õppejõududel materjalide lugemine gruppide vahel ära jaotada, sest see muudaks kaasõpilaste blogide lugemise huvitavamaks.

Minul endal poleks selle vastu midagi, kui blogimine jätkuks nö. kohustuslikus korras. Esimene proovikivi on ületatud. Nüüd on meil kõigil juba maitse suus, et kuidas asi peaks välja nägema ning edasi saame ainult paremuse poole püüelda!

Advertisements

Hoidkem end proffesionaalselt vormis

suhtekorraldusKui ma esimest korda kuulsin, et meie kodutööks on blogi pidamine, oli mul selle üle hea meel. Kuna olin eelnevalt blogi maailmaga kursis, siis tundsin, et see ei tohiks mulle erilisi raskusi valmistada.

Kuid võta näpust. Siiski ei saa öelda, et see blogimine nüüd ei tea kui libedalt oleks läinud. Tegemist oli ikkagi omaette katsumusega.

Kuna oma tavalises blogis kasutan teistsugust kõnepruuki ja kirjastiili, siis tundsin, et seda blogi tahaks just teistmoodi kirjutada. Tahtsin, et see oleks ehk natuke hmm…. ametlikum, kui nii võib öelda.

Erinevalt igapäevase blogi kirjutamisest valisin siin kirjutades hoolega sõnu. Hoolega seadsin sõnu ritta. Mitu korda lugesin üht lauset üle ja üle, et veenduda, et see vastaks mu enda poolt seatud nõuetele.

Kindlasti täiendan oma blogi ka edaspidigi. Kuna suhtekorraldaja üheks tööks on kirjutamine, siis on see heaks harjutamise võimaluseks. Ja kus ma mujal ikka harjutan, kui mitte siin. Hoian end professionaalselt vormis nagu K. Tampere on öelnud.

Kena õhtu jätku!

Kadri

´´Kuidas inimeste suhted, usaldus, kogu sotsiaalne võrgustik soodustab või töötab vastu majanduse arengule?´´

Ongi viimase lugemise aeg käes….

Kõik tekstid on olnud… omamoodi, mõni huvitav ja kaasahaarav, teine jälle mitte nii huvitav. Aga tarkuseteri ja kõrvataha panekuid on jagunud küllaga.

Vikipeediast võime lugeda, et sotsiaalne kapital moodustub inimvaheliste gruppide ja võrgustike tulemusel. Gruppidevahelist koostööd, ühise kasu saamise eesmärgil, hõlbustab gruppide vahel eksiteerivad normid ning ühiskondlik usaldus.

Ameeriklane Ropert D. Putnami, kes on muuseas ka Eestit külastanud, tõestas oma kakskümmend aastat kestnud uuringus, millesse oli kaasatud erinevad Itaalia piirkondade omavalitsused, et keskseks järelduseks on, et kõik need omavalitsused näisid identsed paberil, kuid nende efektiivsuse erines dramaatiliselt. Kuid süstemaatilise uuringu järeldus näitas, et valitsemistava kvaliteedi määrasid ajalehtede lugejaskond, kuulumine kooridesse ja jalgpalli klubidesse, kuigi need olid rohkem siiski iseloomulikud edukatele piirkondadle.

Putnam ütleb, et sotsiaalne kapital põhineb usaldusel ja vastastikkusel. Samuti on äärmiselt olulised ka ühised normid ja väärtused, mis tõstvad kogukonna liikmete tahet töötada ühise eesmärgi nimel, mõlemapoolse kasu eesmärgil. Mida aktiivsemad on kodanikud, seda edukam on ka kohalik omavalitsus. Inimesed soovivad ka edaspidi koostööd teha, kui nende esialgne koostöö viib soovitud tulemusteni. Kui aga ühine tegevus kannatab pidevate takistustega vastastikku seismisel, väheneb ka inimeste valmidus koostööks.

suhtekorraldus

 

´´Ei ole olemas üht parimat viisi ettevõtte organiseerimiseks, juhtimiseks ja otsuste vastuvõtmiseks´´

„Contingency theory of accommodation“ teooria testimiseks kutsuti kokku 18 suhtekorraldajat, keda hiljem intervjueeriti, paludes neil selgitada teooriaid ja nende toimimist.

Testimises osalesid erinevad kesk- või kõrgklasside firmade kommunikatsioonijuhid, kes kõik töötasid erinevates rahvusvahelistes, suuri kasumeid toovates, ettevõtets. Kommunikatsioonijuhid valiti testimisse kahel põhjusel. Nemad on eelnevalt kogenud erinevat vastastikku koostoimet, mis avalduvad ettevõtete ja väliste sihtrühmade vahel. Ning teiseks olid ettevõtted valitud eeldusel, et nad oleksid rohkem kursis over-ah culture ja oma firma ajalooga. Nende hulka ei kuulunud haigalte ja mittetulundusühikute kommunikatsioonijuhid. Välditi ka keskmiselt madalamaid või algtasemega firmade kommunikatsioonijuhte, sest kahtlustati, et nemad kasutavad avalikke suhteid puhtalt turunduslikul eesmärgil.

Uurimistulemused jaotati kolmeks:

 1. Esimene osa tutvustab intervjueeritavate arusaamist propageerimise kehtivuseset.
 2. Teine osa hõlmab süstemaatiliselt uuringu järgmisi järeldusi- kuidas muutujad võivad mõjutada korporatsioonide seisukohti.
 3. Kolmas osa võtab tulemused kokku kolme rühmana-
 • Toetatud muutujad
 • Ilma mingisuguse toetuseta mutujad
 • Uued muutujad

Siit ka järeldus, et kahesuunaline sümmeetriline kommunikatsioon ei lõppe vastaspoolte jaoks kunagi mõlemaid osapooli rahuldava tulemusega ning see ei pruugi olla oma olemuselt eetiline vaid võib olla ka ebaeetiline.

AS Balbiino reputatsioon

Oma kodutöös võtsin luubi alla AS Balbiino, mille kohta saab rohkem lugeda SIIT.

2010

   • ´´AS Balbiino alustas jäätiseeksporti Iirimaale´´
   • ´´AS Balbiino tooteportfelli lisandus 30 koorejäätist´´
   • ´´AS Balbiino tõi turule uue sügavkülmutatud köögiviljade ja marjade sarja´´
   • ´´Balbiino toiduohutus ja kvaliteedijuhtimine püsib kõrgeimal tasemel´´

2009

   • ´´Balbiino üllatab jäätisesõpru 6 uue jäätisega´´

2006

   • ´´Balbiino eksport Soome kasvas 7 kuuga üle  2 korra´´
   • ´´Balbiino tõusis Eesti jäätiseturu liidriks´´

2005

   • ´´Balbiino plaanib Jätsiabi laiendada´´

Kuna AS Balbiino on üks suurimaid jäätisetootjaid Eestis ja see tegutseb aastast 1995, on pidevas laienduses, suundutakse uutele turgudele ja tullakse tihti välja uute toodetega- on ilmselge, et firmal peab olema hea reputatsioon. Kui see nii poleks, oleksid nad ammu juba turult kadunud.

Balbiino Facebook´i fännilehel on pea neli tuhat sõpra, kes usinalt vajutava ´´like´´ nuppu, osalevad kõikvõimalikes kampaaniates ja loosimistes ning on muidu rõõmsad ja õnnelikud. See omakorda tõestab jällegi seda, et Balbiinol on oma sihtgrupiga head suhted ning kahepoolne usaldus on kindlas töös.

Kuigi AS Balbiino sai aastal 2003 ERL´i poolt  (Eesti Roheliste Liikumine) väljaantud ´´karuteene´´ auhinna, ühistransporti halvustava reklaamikampaania eest, ei ole ma rohkem midagi negatiivset nende koha lugenud. See tähendab seda, et tarbijatel on AS Balbiinost hea maine, sest avalikkuseni ei ole jõudnud kabusi nende firma või toodete kohta.

Suhted stakeholderitega & Usaldus

Kui tähtis on võita oma  stakeholderite ja sidusrühmade usaldus? Ise küsin, ise vastan –VÄGA TÄHTIS!

Jahansoozi artiklist võis välja lugeda, et organisatsioon peab  hoidma avalikkusega nn. sooje suhteid, et oma töö ja tegemistega võita avalikkuse usaldus, mis aitab ka kriisiolukordadest kiiresti välja tulla.

Ei tohi unustada sakeholdereid, kes samuti nõuavad häid suhteid. Suurt rolli mängib usaldus, mis asub organisatsiooni ja stakeholderite vahel, sest just tänu neile kujundatakse ettevõtte maine. Olla nn. heas nimekirjas, tagab meedia hea vastukaja, kommunikatsiooni toimimise ja miks ka mitte- investeeringute heldekäelisuse.

Kui palju olen kasutanud sõna usaldus? Palju, sest suhted rajatakse usaldusel.

Toimiv suhe põhineb usaldusel, pühendumusel, rahulolul, vastastikusel kontrollil ja dioloogil. Kui see omaduste jada puudub, võib kahpoolne hea suhe lihtsalt laguneda.

Artiklis toodi välja hea näide SPOG´i kohta, kes pidas kasu teenimist palju tähtsamaks, kui hoida häid suhteid oma kogukonnaga. Üks asi viis teiseni ning kriis oligi käes.
Kogukonna liikmete rahulolematusest vaadati mööda ning nende kaebusi ei peetud millekski. Mis siis aga juhtus? Tuli farmer….põmm….ja nägemist õlifirma president.
Eks igaüks teeb siit juba omad järeldused.

Pärast kriisi pingutas SPOG nii et higi väljas, et et taas oma kogukonna silmis heasse nimekirja pääseda. Tänu SPOG´i enda järjekindlusele ning kodanike kaasamisele koostöösse ja arenguprotsessi, hakkas kogkonna usaldus nende vastu järk järgult taasutma.

SPOG sai mis tahtis, taas saavutati kogukonna usaldusväärsus.

THE END!

Kuid olgem ausad, see kõik oleks võinud olemata olla, kui inimeste väärtushinnangud oleksid olnud omal kohal.

Millised on isikliku ja professionaalse ajaveebi erinevused

Kindlasti peavad mõned meist, lisaks suhtekorralduse blogile, ka oma isiklikku blogi.

Leidsin Vare & Jaakkola kommunikatsiooni blogist ühe asjaliku postituse, kus räägiti isikliku ja professionaalse ajaveebi erinevustest. Postitust saab lugeda SIIT.

Loe läbi ja vii end asjaga kurssi.

Head lugemist!

Kadri