´´Kuidas inimeste suhted, usaldus, kogu sotsiaalne võrgustik soodustab või töötab vastu majanduse arengule?´´

Ongi viimase lugemise aeg käes….

Kõik tekstid on olnud… omamoodi, mõni huvitav ja kaasahaarav, teine jälle mitte nii huvitav. Aga tarkuseteri ja kõrvataha panekuid on jagunud küllaga.

Vikipeediast võime lugeda, et sotsiaalne kapital moodustub inimvaheliste gruppide ja võrgustike tulemusel. Gruppidevahelist koostööd, ühise kasu saamise eesmärgil, hõlbustab gruppide vahel eksiteerivad normid ning ühiskondlik usaldus.

Ameeriklane Ropert D. Putnami, kes on muuseas ka Eestit külastanud, tõestas oma kakskümmend aastat kestnud uuringus, millesse oli kaasatud erinevad Itaalia piirkondade omavalitsused, et keskseks järelduseks on, et kõik need omavalitsused näisid identsed paberil, kuid nende efektiivsuse erines dramaatiliselt. Kuid süstemaatilise uuringu järeldus näitas, et valitsemistava kvaliteedi määrasid ajalehtede lugejaskond, kuulumine kooridesse ja jalgpalli klubidesse, kuigi need olid rohkem siiski iseloomulikud edukatele piirkondadle.

Putnam ütleb, et sotsiaalne kapital põhineb usaldusel ja vastastikkusel. Samuti on äärmiselt olulised ka ühised normid ja väärtused, mis tõstvad kogukonna liikmete tahet töötada ühise eesmärgi nimel, mõlemapoolse kasu eesmärgil. Mida aktiivsemad on kodanikud, seda edukam on ka kohalik omavalitsus. Inimesed soovivad ka edaspidi koostööd teha, kui nende esialgne koostöö viib soovitud tulemusteni. Kui aga ühine tegevus kannatab pidevate takistustega vastastikku seismisel, väheneb ka inimeste valmidus koostööks.

suhtekorraldus

 

Advertisements