´´Ei ole olemas üht parimat viisi ettevõtte organiseerimiseks, juhtimiseks ja otsuste vastuvõtmiseks´´

„Contingency theory of accommodation“ teooria testimiseks kutsuti kokku 18 suhtekorraldajat, keda hiljem intervjueeriti, paludes neil selgitada teooriaid ja nende toimimist.

Testimises osalesid erinevad kesk- või kõrgklasside firmade kommunikatsioonijuhid, kes kõik töötasid erinevates rahvusvahelistes, suuri kasumeid toovates, ettevõtets. Kommunikatsioonijuhid valiti testimisse kahel põhjusel. Nemad on eelnevalt kogenud erinevat vastastikku koostoimet, mis avalduvad ettevõtete ja väliste sihtrühmade vahel. Ning teiseks olid ettevõtted valitud eeldusel, et nad oleksid rohkem kursis over-ah culture ja oma firma ajalooga. Nende hulka ei kuulunud haigalte ja mittetulundusühikute kommunikatsioonijuhid. Välditi ka keskmiselt madalamaid või algtasemega firmade kommunikatsioonijuhte, sest kahtlustati, et nemad kasutavad avalikke suhteid puhtalt turunduslikul eesmärgil.

Uurimistulemused jaotati kolmeks:

  1. Esimene osa tutvustab intervjueeritavate arusaamist propageerimise kehtivuseset.
  2. Teine osa hõlmab süstemaatiliselt uuringu järgmisi järeldusi- kuidas muutujad võivad mõjutada korporatsioonide seisukohti.
  3. Kolmas osa võtab tulemused kokku kolme rühmana-
  • Toetatud muutujad
  • Ilma mingisuguse toetuseta mutujad
  • Uued muutujad

Siit ka järeldus, et kahesuunaline sümmeetriline kommunikatsioon ei lõppe vastaspoolte jaoks kunagi mõlemaid osapooli rahuldava tulemusega ning see ei pruugi olla oma olemuselt eetiline vaid võib olla ka ebaeetiline.

Advertisements